szerző:
Edupress

A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Infektológiai, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet keretén belül megalakult az "Utazás-egészségügyi Orvostani Társaság", melynek célja a magyar utazás-egészségügy fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése.

A társaság további céljai közé tartozik a tudományág szemléletének és módszertanának terjesztése, a tudományág hazai és külföldi eredményeinek ismertetése, a tudomány eredményei gyakorlati felhasználásának elősegítése. Szakmai folyóirat szerkesztésével az egyesület tevékenységének minél szélesebb körű megismertetése belföldön és külföldön egyaránt, valamint az utazással kapcsolatos betegségek kialakulásának megelőzése és kezelése.Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében gondoskodik az eredményes működéshez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek biztosításáról, együttműködik más szakmai szervezetekkel. Az egyesület tagja lehet minden felsőfokú egészségügyi képzettséggel rendelkező magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Utazás-egészségügyi Orvostani Társaság működésében.Jelentkezni lehet a [email protected] címen.(www.edupress.hu)