szerző:
Eduline

Tavaly lépett életbe az új felvételi pontszámítási rendszer, melynek lényege, hogy a „mindent eldöntő” pontokat kétféleképpen lehet kiszámolni és végül azt veszik figyelembe, amelyik a neked kedvezőbb. Lássuk, hogyan is állnak ezek össze.

Felvételi pontszámító kalkulátorunkat itt találod.

A felvételi pontszámítás változásairól, a 2011-es számítási rendszerről, a felsőfokú szakképzésért, a nyelvvizsgákért és a hátrányos helyzetért járó pontokról szóló összefoglalónkat itt olvashatod el.

Az összpontszám számítása (az elérhető maximum a 480 pont)
 
1. Tanulmányi pont + érettségi pont = maximum 400 pont + többletpontok

2. Érettségin megszerzett pontok kétszerese= maximum 400 pont + többletpontok

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák, így annak az érettségizőnek kell jobban izgulnia, aki a középiskola utolsó két évében nem tanult túl jól, mivel ő az, aki többet kockáztat ezzel a rendszerrel.

Tanulmányi pontok számítása (az elérhető maximum a 200 pont)
 
5 tantárgy osztályzatából kell kiszámítani (magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, választott tárgy –ami bármelyik két évig tanult tantárgy lehet-, idegen nyelv) úgy, hogy az utolsó két év végi jegyek összegének (legfeljebb 25-25) kétszeresét kell venni, amellyel így maximum 100 pont szerezhető. 

Ehhez kell hozzáadni az érettségi-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve, ami szintén maximum 100 pont lehet. 

Érettségi pontok számítása (maximum 200 pont)

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.

Többletpontok (maximum 80 pont)

A többletpontok több féleképpen is megszerezhetők.

Plusz pontok járnak azokért az emelt szinten tett érettségi vizsgákért, amelyekből a jelentkező érettségi pontját számolják. Vizsgánként 40-40 többletpont jár a legalább 30 %-os eredményű érettségi vizsgáért.

A nyelvvizsgák is előnyt jelentelek, itt egy középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont jár, míg egy hasonló, teljes felsőfokú vizsgáért 50. Fontos viszont a számításnál, hogy a nyelvvizsgákért adható maximum pontszám 50, így ha valakinek a felsőfokúja mellett még egy középfokúja is van, azért már nem kap pluszt. Továbbá egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni (azaz vagy az emeltszintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért).
A felsoroltakon kívül még jár a pont a kiemelkedő sportteljesítményért, a tanulmányi versenyeken elért helyezésekért illetve a szakirányú végzettségekért.

Az olyan hátrányos helyzetű tanuló, aki középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt összesen 25 pontra tarthat igényt. További 25 pontot kap az a jelentkező, akinek szülei legfeljebb az általános iskola nyolc osztályát fejezték be. A fogyatékkal élők automatikusan minden jelentkezésnél plusz 50 pontot kapnak
A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontot kap.