szerző:
Eduline

A Történelemtudományi Tanszék a Közép-európai Egyetem (Department of History, Central European University, CEU) csaknem két évtizede dinamikusan fejlődő alkotórésze. A CEU az egyetlen nemzetközi, angol tannyelvű felsőoktatási intézmény Európában, amely kettős akkreditációval rendelkezik (Magyarországon és az Egyesült Államokban). Tanszékünk élvonalbeli tudományos programokat működtet Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa tanulmányozása terén, és az egyik legalkalmasabb intézmény azok számára, akik tudásukat ezeken a területeken történelmi és öszehasonlító perspektívában kívánják elmélyíteni. Törekszünk e régiók történelmének globális szempontrendszer szerinti értelmezésére: főleg a Nyugat-Európához fűződő viszonyokat vizsgáljuk, de érdeklődésünk és kompetenciánk kiterjed a Mediterráneum egészére, Közép-Ázsiára és Közel-Keletre is.


    A CEU Történelemtudományi Tanszéke kozmopolita és soknyelvű. Tanáraink Ausztiából, Bulgáriából, Németországból, Magyarországról, Lengyelorszából, Romániából, Oroszországból, Törökországból, Ukrajnából és az Egyesült Államokból származnak. Diákjaink túlnyomó része európai, de érkeznek Közép-Ázsiából, Közel-Keletről, Közép- és főleg Észak-Amerikából is. Bár sok hallgató történelem szakosként szerezte első diplomáját, szívesen fogadunk olyan diákokat is, akik a közdazdaságtan, a nyelv- és irodalomtudomány, a politikatudomány, a szociológia, az antropológia, a művészettörténet, a zenetörténeti, az irodalom, és a társadalomi nemek kutatása terén végezték előtanulmányaikat. Célunk, hogy olyan történészeket neveljünk, akik képesek nemcsak a saját mezőnyükben – kutatóként és/vagy tanárként – vezető szerepre szert tenni, hanem megállják a helyüket a civil és a politikai szférában, vagy akár a médiában is.
    Tananyagunk összehasonlító és regionálisan áttekintő. Fontos számunkra az interdiszciplinaritás, valamint az empirikus kutatások és az újító módszertani és elméleti megközelítések együttes alkalmazása. Így tudunk felülemelkedni a történetírás berögződött tér- és időbeli határain, és így tudjuk a dogmatikus történetszemléletet is megkérdőjelezni. Tanáraink kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkeznek a történettudomány hagyományosabb területei (politika- és intézménytörténet, gazdaság- és társadalomtörténet, művelődés- és eszmetörténet) mellett a legkülönfélébb rokon- és határterületeken is (összehasonlító vallástudomány, politikatudomány, társadalmi antropológia, kommunikáció, nyelv- és irodalomtudomány, művészettörténet, tudománytörténet, zsidó tanulmányok). Ezáltal garantáljuk, hogy a CEU Történelemtudományi Tanszékének diákjai értékes elméleti és gyakorlati tapasztalatokra tehessenek szert, miközben aktívan részt vehetnek nemzetközi történelmi kutatási programokban. 
    
A CEU-ra szinte napi rendszerességgel számos külföldi vendég érkezik kutatóként, vagy vendégként konferenciákra, egy-egy rövid kurzusra vagy éppen egyetlen előadásra. Jelenlétük ösztönző környezetet biztosít a nemzetközi tájékozódáshoz a diákok számára, akik így közvetlen kapcsolatba kerülnek a szélesebb tudóstársadalommal. A Történelemtudományi Tanszék emellett kiemelten fontosnak tartja a magyarországi szakmai műhelyekkel való állandó kapcsolattartást is. A színes és élénk egyetemi élet szerves része a diákújság, a kirándulások, az emberi jogi szervezetek rendezvényei, a filmvetítések, és a számos társasági esemény amelyet az egyetem hallgatói szerveznek, hiszen a tanulás mellett fontos a kikapcsolódás is.
Jelenlegi és diplomázott diákjaink egybehangzó véleménye szerint a CEU olyan teljeskörű tanulmányi tapasztalatot biztosít, amely messzemenően megfelel a 21. század elvárásainak.
Két mesterfokú programunkra várjuk a jelentkezőket: az egyéves MA leginkább azok számára jó választás, akik 4 vagy 5 éves, történelem szakos alapképzés után pályáznak hozzánk. A kétéves MA azok számára ideális, akik 3 év tanulmány után szerezték meg alapfokú BA diplomájukat történelemből, vagy más humán- vagy társadalomtudományi előképzettséggel rendelkeznek. PhD programunk Közép-, Délkelet-, és Kelet-Európa Összehasonlító Történelméből ad doktori diplomát. Ez a program szilárd módszertani és elméleti képzést ötvöz az európai és globális szemléletmóddal, valamint az összehasonlító megközelítéssel.
    Majdnem az összes diákunk támogatásban részesül, amely lehet egyszerű tandíjmentesség, de lehet teljes, minden költséget fedező ösztöndíj is. Emellett anyagi segítséget nyújtunk hallgatóinknak, hogy Magyarország határain kívül is fontos intézményekben és könyvtárakban kutathassanak, nemzetközi konferenciákat látogathassanak. Diákjaink a régió határain belül és túl rendszeresen időznek társintézményeinknél és egyetemi partnereinknél, és lehetőségük nyílik arra, hogy részmunkaidős vagy önkéntes munkát végezzenek az Nyílt Társadalom Archívumban (Open Society Archives at CEU), a Pasts, Inc., Történelmi Tanulmányok Kutatóközpontjánál (Pasts, Inc. Center for Historical Studies), vagy az East-Central Europe és a European Review of History című, tanszékünkön szerkesztett nemzetközi tudományos folyóiratoknál. Mindezek mellett diákjaink részt vehetnek az egyetemi hallgatók mobilitását segítő európai programokban, mint például az Erasmus Programban.
    
Felvételizz hozzánk! Ha szeretnél a CEU Történelemtudományi Tanszéke szakmai és baráti közösségének tagjává válni, látogasd meg honlapunkat (http://www.hist.ceu.hu)! Itt átfogó és részletes leírást találhatsz tanárainkról és kutatási területeikről, a tantárgyakról, valamint böngészheted MA és PhD diákjaink kutatási témáinak listáját.
Ha úgy döntöttél, jelentkezel, mielőbb nyújtsd be pályázatod, és lépj kapcsolatba velünk. Ne feledd: a határidő 2009. január 26-a!
Leveleidet, kérdéseidet a [email protected] e-mail címre várjuk. Reméljük hamarosan diákként üdvözölhetünk a Tanszéken és elkezdhetjük a közös munkát céljaid megvalósításának érdekében.

Levelezési cím:
Történelemtudományi Tanszék
Közép-európai Egyetem
Nádor u. 9.
Budapest
1051
Telefonszám: +36 1 327-3022
Fax: +36 1 327-3191