szerző:
MTI

Megjelentek  a felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványok, ezzel megkezdődött a jövő évi eljárás.

Megjelentek  a felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványok, ezzel megkezdődött a jövő évi eljárás. Jelentkezni február 15-ig lehet, az eljárásban jelentős változások nincsenek, a finanszírozási formákról a részletes információkat külön, a legkésőbb január 31-ig hozzák nyilvánosságra.

Az idén is több kötet látott napvilágot, az első tartalmazza az alapképzéseket, az egységes, osztatlan képzéseket, valamint a felsőfokú szakképzéseket, a második pedig a mesterképzéseket. A szeptemberben induló képzésekre a jelentkezési határidő 2012. február 15. 

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a felvételi tájékoztatók tartalmazzák a magyar felsőoktatási intézmények teljes képzési kínálatát, azokat a szakokat, szakképzéseket, amelyeket 2012 szeptemberében az intézmények indítani kívánnak. A kiadványok részletesen kitérnek a jelentkezési feltételekre, például az érettségi követelményekre, az előírt alkalmassági vagy gyakorlati vizsgákra, és a mesterképzések esetében a felsőoktatási intézmények által meghatározott vizsgakövetelményekre. 

Mindkét könyv részletesen tartalmazza továbbá a felvételi eljárással kapcsolatos valamennyi információt, a határidőket, a fizetési kötelezettségeket, és azokat a teendőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelentkezők felvételt nyerjenek abba a felsőoktatási intézménybe, szakra, ahol tanulni kívánnak.

A könyvek megvásárolhatók a nagyobb könyvesboltokban, azokban a középiskolákban, ahol vállalták azok terjesztését, illetve azok teljes tartalma megtalálható a www.felvi.hu honlapon, kereshető formában. 

Jelentkezni a könyvekhez mellékelt jelentkezési lapon lehet, valamint a www.felvi.hu honlap e-felvételi szolgáltatásán keresztül. Mindenkinek azt javasolják, hogy elsősorban elektronikus úton jelentkezzen, mert az gyorsabb, a dokumentumok beérkezése biztosabb és a hibázási lehetőség kevesebb.

A jelentkezési technikában, az eljárási rendben az előző évekhez viszonyítva jelentős változás nincs, ugyanakkor a hallgatókkal szemben támasztott minőségi követelmények erősítését jelenti az, hogy 2012-ben már 240 pont a jogszabályi minimum, ez alatt senkit nem lehet felvenni alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre. 

További fontos változás, hogy az emelt szintű érettségiért ez évtől 50 többletpontot lehet szerezni és a többletpontok maximuma 100 pont lesz. A mesterképzések esetében továbbra is a felsőoktatási intézmények határozzák meg a pontozási rendszert, a felvételi követelményeket, ott az egyedüli megkötés az, hogy 100 pontos rendszert kell alkalmazni.

A lényeg kimaradt a felvételi tájékoztatóból

Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezetét, amely jelentősen átalakítja a felsőoktatásban való képzés finanszírozási feltételeit. 2012 szeptemberétől - a törvénytervezet szerint - az alap- és az egységes, osztatlan képzésben három finanszírozási formát vezetnek be: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában lehet tanulni.

Miután a törvényt még nem fogadta el a parlament, ezekről a finanszírozási formákról a részletes információkat a felvételi tájékoztatók még nem tartalmazhatják. A képzési költségek viselésének szabályait a törvény és a szükséges egyéb jogszabályok elfogadását követően, a legkésőbb - a jogszabályi követelményeknek megfelelően - 2012. január 31-ig elektronikus közlemény formájában hozzák nyilvánosságra, a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítéseként. 

Ennek megfelelően a most megjelent tájékoztató könyvek nem tartalmazzák a finanszírozással kapcsolatos részletes információkat, így az önköltség képzésenkénti összegét sem. Aki vállalni kívánja és tudja az önköltséges képzési formát, az a kiegészítő közleményből tud majd tájékozódni arról, hogy intézményenként, szakonként mekkora költséggel jár a képzésben való részvétele - írta az Oktatási Hivatal.