szerző:
Eduline

Ma reggel 8-kor megkezdődött a 2009-es érettségi. Spiró György, Lázár Ervin és egy Petőfi-Vörösmarty összehasonlítás: e három feladat közül kellett választaniuk a középszinten érettségizőknek.

©

1. Érvelés 

Az alábbi interjúrészletben Spiró György, kortárs író az irodalomolvasás és az írás mai helyzetéről fejti ki véleményét.

„ A nyelvvel kapcsolatban különben az jut eszembe, hogy a magyar irodalom veszélyben van, mert rohamosan csökken az olvasók száma a fiatal generációkban. Régóta tanítok egyetemen, ott is látom. A baj az, hogy az általános iskolában nem szerettetik meg az olvasást a gyerekekkel. meggondolandó, nem kéne-e átírni egy csomó régi nagy magyar művet, például Jókai regényeit, hogy lehessen őket élvezni. A szavak felét a mai gyerekek nem értik.”

Érveljen a Spiró György által felvetett problémák mellett és/vagy ellen! Hivatkozzon olvasmányélményeire, olvasói tapasztalataira is!

VAGY

2. Egy mű értelmezése

Mutassuk be, miként alakul át a következő novellában a kocsma játéktérré! hogyan válik „felnőtt mesévé” a novella?

Lázár Ervin: Csapda

VAGY

3. Összehasonlító elemzés

Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály költeménye egyaránt a bordal műfaji hagyományához kapcsolódik. A közös eredet ellenére mégis jellegzetes különbségek mutatkoznak közöttük. hasonlítsa össze a két szöveg stílusát, hangnemét és a versekben megjelenő beszédhelyzetet!

Vörösmarty Mihály: Keserű pohár


/Bordal „Czilley s a Hunyadiak” szomorújátékából/

Petőfi Sándor: Ivás közben


Az MTI értesülései szerint emelt szinten műértelmezési feladatként Tóth Árpád Erdő című versét kellett elemezni. A diákoknak emellett reflektálniuk kellett egy harmincas évekbeli kritikus idézetére, amely arról szól, az olvasók hogyan fogadják be az elolvasott műveket. Szövegalkotási feladatként arról a jelenségről kellett írni érveket és cáfolatokat felsorakoztatva, hogy a fiatalok napjainkban mennyi időt töltenek el bevásárlóközpontokban.


Megoldások

A magyar érettségi feladatok megoldó kulcsát és javítási útmutatóját .