szerző:
Eduline

Szaktanár által kidolgozott, pontos és teljes tételkidolgozás magyar nyelv írásbeli érettségire.

Témakör: Ember és nyelv

Tétel: A jelek típusai; nyelvi jelek

Feladat:

Csoportosítsa az alább felsorolt jeleket a jelölő és a jelölt közti kapcsolat alapján!

libabőr; rendőrlámpa színei; derékszög jele; „reccs”; füst; „dog”; @; mosoly; gyalogos átkelőhely táblája

ikon:

index:

szimbólum:

Megoldás

Készítette: Papp Attila szaktanár

2009