szerző:
Eduline

Ha elvégzik az iskolát és lediplomáznak, automatikusan állományba kerülnek. A Rendőrtiszti Főiskoláról hadnagyként (kitűnő bizonyítvánnyal főhadnagyként) jönnek ki, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet elhagyó katonák pedig hadnagyi rendfokozattal kezdhetik meg honvédségi szolgálatukat. Karrier útjuk és megélhetésük biztosabbnak tűnik, mint más területeken végzett friss diplomás társaiké. De milyen elvárásoknak kell ezért cserébe megfelelniük?

Viszonylag egyszerű dolga van annak, aki valamelyik védelmi szerv kötelékében képzeli el a jövőjét: ha hivatásos katona szeretne lenni, akkor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre kell járnia, ha pedig bűnüldöző, vagy közrend fenntartó rendőr, akkor a Rendőrtiszti Főiskolára. Fentieken kívül egy kiskapu van még: az Európai Üzleti Polytechnikum idén induló rendészeti asszisztens képzése, amely szintén megalapozhatja a rendőri jövőt.

Tanulmányi szerződéssel, ösztöndíjjal

A Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos hallgatói tanulmányi szerződést kötnek a megrendelő szervekkel, így az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsokságával, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával. – tájékoztatta az eduline-t prof. dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, a Rendőrtiszti Főiskola rektora. A végzett hallgatók tehát biztosan el tudnak helyezkedni a szakmájukban, valamely rendészeti szervnél. Ez pedig óriási előnyt jelenthet a többi pályakezdővel szemben, akik – mint ismeretes – sokszor hosszú hónapokig járnak állásinterjúkra, míg végül találnak megfelelő munkát maguknak. Mind ezek mellett, egy fiatal, főiskolától kikerülő rendőrnek sok esetben még választási lehetősége is van, hogy melyik megyei rendőr-főkapitányságnál szeretne dolgozni – a legtöbb esetben a hallgatók a lakóhelyüket kerülnek vissza.

Hasonló a helyzet a honvédséget emberi erőforrással ellátó intézményben, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, ahol a hivatásos katonának tanuló fiatalok képzésük alatt végig a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasai. Taníttatásuk költségeit tehát a HM állja, cserébe viszont minden évben meghatározza, hogy mely katonai területekre, és mekkora számú utánpótlást vár. (pl. tüzérség, harckocsisok, légierő) Ők azok, akik a tanulmányi évek során az egyetemi campus kollégiumában laknak, más néven a Ludovika Hallgatói Zászlóalj. A zászlóalj tagjai az első perctől fogva a hadsereg szabályrendszere szerint élnek és tanulnak, beleértve kötelező, féléves gyakorlati képzésüket is, melyet hagyományosan Szentendrén tartanak az évfolyamoknak. Az utca embere minden évben augusztus 20-án találkozhat velük Budapesten, a Hősök Terén, a hagyományos tiszt-avatási ceremónián. Évente nagyjából száz új tisztet avat itt a honvédség.

Előmenetel és anyagi megbecsültség

A rendőrök esetében különbséget kell tennünk a szakmai ranglétrán való előrejutás, és a rendfokozatokban való előlépés között. Előbbi nagyban függ a fogadó intézmény lehetőségeitől, vagyis hogy éppen milyen beosztásban tudják elhelyezni a fiatal rendőrt. Általában nem vezető beosztásban kezdenek azonban, tekintettel arra, hogy még nincs igazán gyakorlatuk. A továbbiakban viszont egyéni képességeiktől, ambícióiktól is függ, hogyan haladnak a ranglétrán. Ami pedig a vállon hordott csillagokat illeti: A nappali tagozaton végzett hallgatók általában hadnagyként kerülnek be a tiszti állományba, ezt követően pedig  Az 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.) határozza meg, hány évet kell várniuk arra, hogy az egyes rendfokozatokban előrelépjenek.

A kezdő rendőri fizetés is függ attól hogy milyen szervnél, milyen besosztásban és milyen rendfokozattal helyezkedik el valaki – mondja dr. Sárkány István - de azért vannak sarokszámok: ha egy hallgató rendőrkapitányságon helyezkedik el, akkor általában közel bruttó 220 ezer forint a fizetése, amihez még különféle pótlékok jöhetnek - így például a nyelvpótlék és más pótlékok. Amennyiben egy kezdő rendőr hadnagy középfokú, C típusú nyelvvizsgával is rendelkezik és nyelvpótlékot, illetőleg nyomozói pótlékot is kap, általában bruttó 260-270 ezer forintot keres, nem minden kapitányság ad azonban pótlékokat a fizetés mellé.

A katonák fizetése törvényileg szabályozott, a közalkalmazotti bértáblához viszonyított. kezdő fizetésük nagyságrendileg megegyszik egy kezdő rendőri fizetéssel, az évek során pedig a rendfokozatokban való előrelépés függvényében növekszik. Különbség viszont, hogy egy honvédségi tisztnek, ha elérkezett az ideje, hogy előlépjen, vissza kell térnie minden alkalommal az egyetem falai közé, és elvégeznie az éppen soros főhadnagyi-, századosi-, őrnagyi tanfolyamot. A különböző rendfokozatokhoz rendelt fizetés fix.

Civileknek is van hely

2006 óta van civil biztonsági képzés is a Rendőrtiszti Főiskolán. A jelentkezés feltétele csupán annyi, hogy a 25. életévét még be nem töltött, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező fiatal bűntetlen előéletű legyen. A jelentkezők az érettségi eredméyeik alapján nyerhetnek felvételt.  Aki itt végez, nem lesz ugyan rendőr, de elhelyezkedési esélyei igen szerteágazók: végzettségével dolgozhat a civil személy- és vagyonvédelmi vállalkozások keretében, a természetvédelmi őrség szervezeteinél, a fegyveres biztonsági őrség, illetve a közterület-felügyelet egyes beosztásaiban is.

Azok, akik nem akarnak „hivatásosok” lenni, nem csak a Rendőrtiszin, de a Zrínyin több polgári képzés közül is választhatnak. A katonaiskolában olyan polgári szakirányokat is választhat a jelentkező, mint gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, pénz- és számviteli, védelmi-igazgatási, valamint had- és biztonságtechnikai mérnöki alapszak. Az utóbbiról kikerülő diplomások dolgozhatnak bankoknak, biztosítótársaságoknak, de a polgári védelem szerveinél is - tekintve, hogy az adatbiztonság, adatvédelem, illetve a káresemények felmérése, értékbecslése és a biztosítási feladatok kezelése tanult szakmájuknak szerves részét képezi.

Sok fiatalt vonzanak a hon- és rendvédelmi szervek, a sajátos közösség és a biztos egzisztencia. A hivatásos képzésbe azonban nem egyszerű bekerülni. A tízszeres túljelentkezések mellett szigorú, több fordulós felvételi vizsgát is kell tenniük az aspiránsoknak, melynek egyik fő részét képezi a fizikai alkalmasság felmérését célzó vizsga. Emiatt sokan eleve visszariadnak a felvételitől. Nekik kínál alternatívát, illetve fényt az alagút végén az Európai Üzleti Polytechnikum 2010-ben induló rendészeti asszisztens képzése.

A tananyagban – a jogi, informatikai, irattár kezelési ismeretek mellett - két rendőrségi modul is szerepel, ebben különbözik a szintén működő jogi asszisztens képzéstől. Az innen kikerülő fiatalok jó eséllyel tudnak elhelyezkedni az igazgatásrendészeti területeken, önkormányzatoknál, bíróságokon – mondta el az eduline-nak Török Éva tanulmányi igazgató helyettes.

A képzés beindításának fontos mozgatórugója volt az is, hogy a két éves képzést végzett fiatalok kredit beszámítással tovább tanulhatnak a Rendőrtiszti Főiskolán. „A Rendőrtisztire hagyományosan nehéz bekerülni, szigorú, több fordulós felvételi van. Hozzánk könnyebb lesz bejutni, a képzés elvégzésével pedig megnyílik az út a rendőrkarrier felé” – mutat rá az igazgató helyettes a képzés elsőszámú vonzerejére.

Kanaki Anna

eduline