szerző:
Edupress

A Szegedi Tudományegyetem a közelmúltban fegyelmi eljárást indított Török Márk, a szegedi EHÖK elnöke ellen. Az intézmény az ügy lezártáig nem kívánt nyilatkozni, Török Márk az ügy kapcsán tartott mai sajtótájékoztatóját követően azonban az egyetem közleményben ismertette állaspontját, miszerint felháborítónak tartja, hogy Török Márk egyetem-politikai támadásnak állítja be a fegyelmi eljárást és összemossa a hallgatói autonómia kérdésével.

"A Szegedi Tudományegyetem hallgatói ügyekért felelős rektorhelyettese több vezető beosztású egyetemi alkalmazott bejelentése alapján fegyelmi eljárást indítványozott Török Márk hallgatóval, az EHÖK elnökével szemben. Az egyetem rektora az indítvány alapján fegyelmi eljárást rendelt el számos olyan ügy kapcsán, melyek a hallgatói kötelezettségek súlyos és vétkes megszegésének alapos gyanúját vetették fel" - áll a közleményben. Az SZTE közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy "a Török Márk által feltehetően elkövetett fegyelmi vétségekről az ügy lezárulásáig éppen az objektív és szabályos vizsgálat, illetve a vizsgálat alá volt hallgató személyiségi jogainak biztosítása érdekében nem kívánt nyilatkozni. Török Márk azonban a fegyelmi eljárás bejelentése óta a sajtóban többször nyilatkozott az ellene felvetettekről, november 20-án pedig sajtótájékoztatón ismertette álláspontját."Az egyetem hozzáteszi: "Annak ellenére, hogy az SZTE vezetése a Török Márk által korábban és a sajtótájékoztatón az önmaga védelmében elmondottakat tételesen cáfolni tudná, továbbra is vallja, hogy a feltételezett kötelességszegések kivizsgálása és az azokkal kapcsolatos döntés meghozatala a független Fegyelmi Bizottság feladata. A bizottság döntésével szemben egyébként Török Márk jogorvoslatot kérhet az egyetemen belül, illetve azon kívül, az arra illetékes bíróságon"- írja a közlemény. Az intézmény leszögezi: "Felelőtlennek és felháborítónak tartjuk, hogy Török Márk a vizsgálat megkezdése előtt ily módon kíván nyomást gyakorolni a Fegyelmi Bizottságra és befolyásolni döntésüket" - majd hozzáteszi, hogy "Tisztességtelennek tartjuk továbbá, hogy a Török Márkkal szemben folyó vizsgálatot az érintett egyetem-politikai támadásnak állítja be és összemossa a hallgatói autonómia kérdésével.""Az egyetemnek alapvető érdeke, hogy hallgatóival és a hallgatói önkormányzatokkal jó viszonyt ápoljon, de meggyőződésünk, hogy a hallgatói érdekképviseletben végzett munka nem jelenthet mentséget a jogszerűtlen magatartásra. A hallgatói önkormányzat tagjai szabadon vitatkozhatnak, belátásuk szerint szavazhatnak és tüntethetnek is, ha érdekeik úgy kívánják. Ezt a jogukat soha senki a Szegedi Tudományegyetem vezetése részéről nem vonta kétségbe" - áll a közleményben. Ugyanakkor- folytatódik az egyetem írásos állásfoglalása - hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat keretében díjazásért végzett munka nem több joggal, hanem több kötelezettséggel, és nagy felelősséggel jár. Az egyetem vezetése fel volt készülve arra, hogy az eljárás alá vont hallgató olyan megvilágításba próbálja helyezni az ügyet, ami egyfajta "mártír" szerepbe helyezve védi meg őt attól, amit a gyanú szerint elkövetett. "A hallgatók szabadon vitatkozhatnak, a döntéshozó testületekben belátásuk szerint szavazhatnak, és szabadon tüntethetnek. Ezen jogaikat eddig és ezután is szabadon gyakorolhatják a szabályok betartása mellett"- zárja közleményét az SZTE. (www.edupress.hu)