Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

Itt találjátok a középszintű magyarérettségi tételsorát

6

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű magyarérettségi szóbeli tételsorát is nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal - itt találjátok a listát. Azok, akik a saját középiskolájukban érettségiznek, az intézmény szaktanárai állítják össze a tételsort.

magyar érettségi 2012
A középszintű magyarérettségi tételcímeit is nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal - itt találjátok a listát
Forrás: Túry Gergely

IRODALOM

hirdetés
hirdetés

ÉLETMŰVEK

1. Petőfi Sándor tájköltészete
2. Arany János nagykőrösi balladáinak műfaji és tematikus jellemzői
3. A lírai én és az Isten viszonya Ady Endre költészetében
4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában
5. Lélek- és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében
6. A nemzeti és közösségi problémák művészi ábrázolása József Attila kései (1935–37) költészetében

PORTRÉK

7. Bűnbánat és könyörgés Balassi Bálint istenes verseiben
8. Történelmi látomások Vörösmarty Mihály Szózat és Előszó című versében
9. Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötetének néhány novellája alapján
10. Az antik műfaji hagyományok továbbélése Radnóti Miklós költészetében

LÁTÁSMÓDOK

11. Két világ, kétféle értékrend Jókai Mór Az arany ember című regényében
12. A groteszk ábrázolásmód Örkény István egyperces alkotásaiban
13. Az iskola és a kamaszkor megidézése Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetének karcolataiban

A KORTÁRS IRODALOMBÓL

14. Emberi sorsok ábrázolása Szabó Magda Régimódi történet című regényében

VILÁGIRODALOM

15. Műfaji jellemzők Homérosz Iliász vagy Odüsszeia című eposzának részletei alapján
16. A romantikus világlátás sajátosságai E. T. A. Hoffmann Az arany virágcserép című regényében

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET

17. A történeti színek szerepe Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében
18. A komikum forrásai Molière egy szabadon választott drámájában

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

19. A nyomozó alakjának megteremtése Edgar Allen Poe A Morque utcai kettős gyilkosság című novellájában

INTERKULTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS REGIONÁLIS KULTÚRA

20. Egy, a tájhoz, régióhoz, településhez kötődő jelentősebb kulturális esemény ismertetetése

MAGYAR NYELV

EMBER ÉS NYELV

1. A nyelvi jelrendszer
2. A nyelv és a beszéd

A KOMMUNIKÁCIÓ

3. A közlésfolyamat tényezői
4. A kommunikáció funkciói

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

5. A Halotti beszéd és könyörgés nyelvi jellemzői
6. A Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalom jelentősége és módszerei

NYELV ÉS TÁRSADALOM

7. Nyelvjárás és norma viszonya a mai magyar nyelvben
8. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
9. A társadalmi nyelvváltozatok

A NYELVI SZINTEK

10. Hangok és beszédhangok
11. Az összetett mondatok típusai
12. A toldalékok fajtái
13. A szókészlet rétegei

A SZÖVEG

14. Szóbeli és írásbeli szövegek alapvető különbségei
15. A szövegösszetartó erő fajtái és szerepe

A RETORIKA ALAPJAI

16. A szónoki beszéd felépítése
17. A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

STÍLUS ÉS JELENTÉS

18. Hangalak és jelentés viszonya
19. Alakzatok a költői és a hétköznapi nyelvben
20. Az állandósult szókapcsolatok

A 2012-es magyarérettségi feladatsorait és a hivatalos javítókulcsokat itt és itt nézhetitek meg, az emelt szintű magyarérettségi tételcímeit pedig itt nézhetitek meg.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Hozzászólások (6) , melyek közül a legfrissebbek:

Szegi Laura Kata

mellékesen megjegyezném, hogy ezek nem tételek, hanem TÉMAKÖRÖK! ezeket mindenki kikapja a magyartanárától, magukkal a tételekkel viszont csak az érettségin találkozhatunk. jó lenne, ha legalább egy ezzel foglalkozó oldal tudná, hogy miről ír.

eduline

Kedves olvasók! Kérlek, olvassátok el a cikk szövegét - benne van, hogy - ahogy azt Yossarian23 is kiemelte - ez a tételsor azokra vonatkozik, akik olyan érettségin vesznek részt, amelyet a fővárosi vagy megyei kormányhivatal szervez.

cran

Minden középiskolás a saját magyar tanárától kap egy tételsort, amit majd számon kér a diáktól a szóbeli érettségin.

tökipompos

Valóban? Mert én nem látok erre bármilyen utalást!

Yossarian23

Ez csak azoknak van, akik nem középiskolai kereteken belül érettségiznek.

tökipompos

Egyem a magyar tanárom lelkét hogy a fele részét itt tudom meg,mert teljesen mások voltak.

Új hozzászóláshirdetés
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X