Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

Itt találjátok a középszintű magyarérettségi tételsorát

6

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű magyarérettségi szóbeli tételsorát is nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal - itt találjátok a listát. Azok, akik a saját középiskolájukban érettségiznek, az intézmény szaktanárai állítják össze a tételsort.

magyar érettségi 2012
A középszintű magyarérettségi tételcímeit is nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal - itt találjátok a listát
Forrás: Túry Gergely

IRODALOM

hirdetés
hirdetés

ÉLETMŰVEK

1. Petőfi Sándor tájköltészete
2. Arany János nagykőrösi balladáinak műfaji és tematikus jellemzői
3. A lírai én és az Isten viszonya Ady Endre költészetében
4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában
5. Lélek- és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében
6. A nemzeti és közösségi problémák művészi ábrázolása József Attila kései (1935–37) költészetében

PORTRÉK

7. Bűnbánat és könyörgés Balassi Bálint istenes verseiben
8. Történelmi látomások Vörösmarty Mihály Szózat és Előszó című versében
9. Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötetének néhány novellája alapján
10. Az antik műfaji hagyományok továbbélése Radnóti Miklós költészetében

LÁTÁSMÓDOK

11. Két világ, kétféle értékrend Jókai Mór Az arany ember című regényében
12. A groteszk ábrázolásmód Örkény István egyperces alkotásaiban
13. Az iskola és a kamaszkor megidézése Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetének karcolataiban

A KORTÁRS IRODALOMBÓL

14. Emberi sorsok ábrázolása Szabó Magda Régimódi történet című regényében

VILÁGIRODALOM

15. Műfaji jellemzők Homérosz Iliász vagy Odüsszeia című eposzának részletei alapján
16. A romantikus világlátás sajátosságai E. T. A. Hoffmann Az arany virágcserép című regényében

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET

17. A történeti színek szerepe Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében
18. A komikum forrásai Molière egy szabadon választott drámájában

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

19. A nyomozó alakjának megteremtése Edgar Allen Poe A Morque utcai kettős gyilkosság című novellájában

INTERKULTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS REGIONÁLIS KULTÚRA

20. Egy, a tájhoz, régióhoz, településhez kötődő jelentősebb kulturális esemény ismertetetése

MAGYAR NYELV

EMBER ÉS NYELV

1. A nyelvi jelrendszer
2. A nyelv és a beszéd

A KOMMUNIKÁCIÓ

3. A közlésfolyamat tényezői
4. A kommunikáció funkciói

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

5. A Halotti beszéd és könyörgés nyelvi jellemzői
6. A Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalom jelentősége és módszerei

NYELV ÉS TÁRSADALOM

7. Nyelvjárás és norma viszonya a mai magyar nyelvben
8. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
9. A társadalmi nyelvváltozatok

A NYELVI SZINTEK

10. Hangok és beszédhangok
11. Az összetett mondatok típusai
12. A toldalékok fajtái
13. A szókészlet rétegei

A SZÖVEG

14. Szóbeli és írásbeli szövegek alapvető különbségei
15. A szövegösszetartó erő fajtái és szerepe

A RETORIKA ALAPJAI

16. A szónoki beszéd felépítése
17. A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

STÍLUS ÉS JELENTÉS

18. Hangalak és jelentés viszonya
19. Alakzatok a költői és a hétköznapi nyelvben
20. Az állandósult szókapcsolatok

A 2012-es magyarérettségi feladatsorait és a hivatalos javítókulcsokat itt és itt nézhetitek meg, az emelt szintű magyarérettségi tételcímeit pedig itt nézhetitek meg.

hirdetés
hirdetés