Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

Szóbeli érettségi tételek földrajzból

Május 2-án kezdődik, és június 28-ig tart az idei tavaszi érettségi időszak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 2. és 8. között tartják - itt olvashatjátok a tételsort földrajzból.

A 2011-es érettségi időpontjait itt találod, a legfontosabb tudnivalókat pedig itt olvashatod át.
1. Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország
természetföldrajza


• Térképi ismeretek, térképi ábrázolás
• A távérzékelés, a műholdfelvételek
• A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok és következményei
• A Föld gömbhéjas szerkezete, a geoszférák jellemzői és fejlődése
• A földtörténet fő eseményei
• A Föld nagyszerkezeti egységei
• A kőzetlemez-mozgások következményei. A hegységképződés, hegységrendszerek
• A felszínformák jellemzői
• A külső erők felszínformáló tevékenysége
• Kőzetek. Üledékes ásványkincsek. Ércképződés
• A légkör felépítése, a légkörben lejátszódó folyamatok, jelenségek
• A vízburok tagolódása, az óceánok és a szárazföld vizeinek jellemzői
• A karsztosodás
• Talajképződés, főbb talajtípusok
• A földrajzi övezetesség rendszere
• A Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália szerkezeti felépítése és természetföldrajzi jellemzői
• A Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői
• Magyarország természetföldrajzi adottsági (domborzat, földtörténeti fejlődés, éghajlat, felszíni és felszín alatti vizek, talajtakaró, természetes növénytakaró, ásványkincsek és egyéb természeti erőforrások)
• Magyarország nagytájainak természetföldrajzi jellemzői

2. Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz

• A Föld népességföldrajzi jellemzői
• A településtípusok, a városok szerkezete, a nagyvárosok élete
• A világgazdaság jellemző folyamatai:
• az integrációk fejlődése,
• eladósodás, adósságválság
• globalizáció
• nemzetközi tőkeáramlás,
• tőzsde, értékpapírok
• a gazdasági szektorok és szerepük átalakulása
• az ipar telepítő tényezői, jelentőségük változása
• A mezőgazdasági termelés típusai
• Az energiahordozók, a világ energiagazdaságának jellemzői
• A közlekedés szerepe napjaink gazdaságában, környezeti hatásai
• Az idegenforgalom szerepe
• A világgazdaság erőterei – centrum és periféria területek.
• A fejlődő világ
• Főbb politikai, gazdasági és pénzügyi nemzetközi szervezetek
• Az Európai Unió
• Észak-Európa, Dél-Európa
• Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Románia, Szlovákia, Oroszország
• Afrika, Latin-Amerika és Ausztrália társadalmi-gazdasági, környezeti jellemzői
• DK-Ázsia iparosodott és iparosodó országainak gazdasági fejődése
• Ny-Ázsia (arab országok, Izrael) társadalmi és gazdasági sajátosságai, világgazdasági szerepe
• Japán, Kína, India
• Az Amerikai Egyesült Államok
• A világgazdaságban sajátos szerepet betöltő, egyedi szerepkörű országcsoportok, országok
• A Kárpát-medence és benne Magyarország társadalomföldrajzi jellemzői
• Hazánk népesség- és településföldrajzi sajátosságai
• A rendszerváltozás hatása Magyarország társadalmi-gazdasági életére
• A társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei hazánkban, a nagyrégiók eltérő társadalmi-gazdasági jellemzői és fejlettsége
• Magyarország nagytájainak társadalmi-gazdasági, környezeti sajátosságai
• Magyarország gazdasági ágazatainak jellemzői, a közlekedés és a kereskedelem sajátosságai
• Globális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák: élelmezési válság, vízellátás, energiaválság, a gazdaság okozta környezeti problémák, az egyes geoszférák szennyeződéséből adódó környezeti problémák
• Az egyes földrajzi övezetek, övek sajátos környezeti problémái

Forrás: Oktatási Hivatal

Hozzászólások (0)

Új hozzászóláshirdetés
hirdetés
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X