szerző:
Eduline

A felsőoktatásban nagy gondot jelent a hallgatók lemorzsolódása. Erre a problémára kereste a megoldást a Dunaújvárosi Egyetem jogelődje, a Dunaújvárosi Főiskola. 2014-ben indította el Hallgatói Sikerességet Támogató programját a HASIT-ot, hogy csökkentse a lemorzsolódást és támogassa a hallgatók sikerességét.

Az egyetem szakemberei a HASIT elindítása előtt megvizsgálták, hogy mely kurzusok problémásak a hallgatóknak. A vizsgálat megállapította, hogy támogatni kell a diákokat abban, hogy a középfokú oktatásból hozott esetleges hiányosságaikat sikeresen leküzdjék. Így született meg a HASIT, azaz a Hallgatói Sikerességet Támogató projekt.

A program elindulása után azonnal pozitív változásokat hozott, jelentősen nőtt azon hallgatók száma, akik sikeresen teljesítették a tantárgyaikat, miközben az intézmény, az oktatás magas színvonalát is megtudta tartani.

2016 szeptemberében került bevezetésre az AVATAR rendszer a Dunaújvárosi Egyetemen. Az Avatar legfőbb célja a hallgatói aktivitás és sikeresség mérése, valamint ezen  eredmények vizuális megjelenítése. Az aktuális állapot folyamatosan tájékoztatást ad arról, hogy hogyan alakulnak a hallgató  egyetemi tanulmányai. Az Avatar-állapot értékelésére számos az egyetemi életben fontos, mérhető indikátort alkalmazunk, ilyenek pl. a mintatantervhez viszonyított haladás, a félévközi határidős feladatok teljesítése, a tanulmányi eredmény, az órákon való megjelenés és a nyelvvizsga megléte vagy hiánya. Egy speciálisan kialakított képlet alapján hétféle állapotot vehet föl egy hallgató avatárja: haragos, aggódó, szomorú, semleges, bizakodó, mosolygós, elégedett és boldog.

2017-ben számos újabb fejlesztés történt az AVATAR programban. Új funkciók kerültek kialakításra, a fejlesztők kidolgoztak egy Elektronikus Katalógusrendszert, mely papírmentessé teszi és ezáltal megkönnyíti a hallgatók és az oktatók mindennapjait az órai jelenlét dokumentálásában. A szakmentori rendszer támogatásaként olyan folyamatkezelés került a rendszerbe, mely az érintett szereplőket végigvezeti a teendők listáján, és dokumentálja azokat. Ugyancsak lényeges új funkció, hogy a hallgatót az eddigi hierarchikus megvalósulási (teljesíthetőségi) félév ábrázolás mellett most már egy tárgygráf nézet is segíti a tanulmányainak nyomomkövetése és tervezése céljából. Grafikusan is megújult az AVATAR program, ugyanis a hallgatók az elért eredményektől függően “felöltöztethetik, csinosíthatják” figurájukat.